De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gevoerd naar de effecten van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd.

C-PTSS komt niet voor in de DSM en is bijgevolg amper bekend, ook in de hulpverlening

Wat er gebeurt op zielsniveau door pleasegedrag

Over traumaheling als 'anders' denkende, anders 'voelende', 'anders' functionerende 

Hoogbegaafdheid is een ontzettend waardevolle eigenschap. Er zijn echter ook aanzienlijk wat uitdagingen.

De combinatie begaafdheid en complex trauma is erg uitdagend, maar ook extreem waardevol

Wat hebben soul mates, twin flames & trauma met elkaar gemeen?

Als je als hoogbegaafde volwassene kampt met ontwikkelingstrauma kan je het gevoel krijgen dat er 'iets mis is' met jou

Als andersbegaafde kan existentieel trauma naar binnen sluipen