Werken met trauma als ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige als Wounded Healer

Carl Gustav Jung noemt het de 'Wounded Healer', geïnspireerd op de Griekse mythe van de centaur Chiron. 

Kort omschreven, is een 'Wounded Healer' iemand die zijn eigen pijn transformeert naar kracht en van hieruit anderen helpt om hun pijn te helen. In terminologie van functies, kan je dat omschrijven als een ervaringsdeskundige. 

Wounded healer waterlily Social Balance
In het klassieke therapielandschap wordt ervaringsdeskundigheid vaak meewarig bekeken. Het klassieke hulpverlenerslandschap is hier in het Westen nog erg academisch ingericht. In de zin van je telt pas echt mee als je de nodige diploma's kan voorleggen.

Ik heb echter meer dan eens ervaren dat waardevolle traumatherapie niks te maken heeft met diploma's. Het heeft alles te maken met verbinding, menselijkheid, kwetsbaarheid. In feite het tegenovergestelde van wat klassiek geschoolden leren. Zij leren dat de 'professionele afstand' cruciaal is.

Wat in mijn ogen cruciaal is, is dat de hulpverlener zijn of haar eigen trauma zelf diep in de ogen heeft durven kijken en het voldoende heeft kunnen helen en transformeren. Ik schrijf hier bewust 'voldoende' helen. Totale heling is in mijn optiek onmogelijk. Littekens blijven, zolang ze maar voldoende dicht gegroeid zijn en zolang de hulpverlener er zich van bewust is dat die littekens er zijn. Onze ervaringen maken ons tot wie we zijn.

Volgens mijn leermeester Gabor Maté wordt er altijd een stukje onverwerkte pijn geprojecteerd. Om projectie tot een minimum te beperken, zet ik 'Compassionate Self-Inquiry' in. Dit is een aanpak die ontwikkeld is door Gabor Maté. Bij Compassionate Self-Inquiry stelt de hulpverlener zijn of haar reacties in vraag en exploreert welke onverwerkte pijn eraan de grondslag ligt.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het inzetten van ervaringsdeskundigen absoluut noodzakelijk is wanneer het gaat om hulp verlenen bij verwerking en heling van trauma. Ongeacht om welk type traumatische ervaringen het gaat. Trauma ontstaan door seksueel misbruik, trauma ontstaan door emotioneel misbruik, trauma ontstaan door emotionele verwaarlozing.  

Ik ben grote voorstander van trauma helen vanuit verbinding, vanuit kwetsbaarheid. Gabor Maté pleit al jaren voor het behandelen van trauma vanuit verbinding, vanuit compassie, vanuit kwetsbaarheid. Via deze link kom je bij een mooi filmpje van Gabor Maté.

Balans in het werken met trauma

Ik kies ervoor om naast mijn werk voor Social Balance ook actief te blijven als online marketeer en als instructor indoor cycling. Het voelt voor mij dat ik die balans nodig heb. Dat betekent dat ik bewust niet teveel mensen tegelijk in begeleiding neem. 
 

Begeleiding zolang nodig is

Ik geloof heel hard in het zelfhelend vermogen van ieder van ons. Ik help een stukje op weg, kan ondersteunen in het brengen van inzichten, psycho-educatie aanreiken, maar het échte helingswerk kan je zelf ♥ Om die reden maak ik er een punt van om begeleidingen niet langer te laten duren dan nodig. Wanneer iemand aangeeft dat mijn hulp niet meer nodig is, is dat voor mij een positief teken. 

Een helingsproces van trauma kan je omschrijven in 3 stappen:
1) bewustwording van trauma: je erkent en herkent dat je getroffen bent door trauma én wat het met je gedaan heeft
2) verwerken van trauma: je gaat deze bewustwording een plaats geven
3) helen en integreren van trauma: je transformeert de pijn naar iets positief

In het Engels kan je dit benoemen als 'from victim (1) to survivor (2) to thrive (3)'.

Het kost tijd, durf, moed en energie om in fase 3 te geraken. Maar het kan ♥

Let's heal together ♥

Ik zie hierin ook een duidelijke rol voor het collectief: als we trauma durven te benoemen, als we het durven onder ogen zien, als we het durven aangaan, versnelt het collectieve helingsproces. Daar gaan we voor. Samen.

Trauma wordt geheeld in & dankzij verbindende relaties ♥

Als je graag een verbindend gesprek met mij wil voeren, kan je mij hier een berichtje sturen