Hoe toxische stress ons beïnvloedt

De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gevoerd naar de effecten van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd. Een van de meest baanbrekende studies hieromtrent zijn gevoerd door Vincent Felitti en Robert Anda, de zogeheten ACE-study. ACE staat voor Adverse Childhood Experiences (vrij vertaald: ingrijpende ervaringen uit de kindertijd). 

Felitti ontdekte - eerder bij toeval - in zijn kliniek voor obesitas dat er een overduidelijk verband bestond tussen seksueel misbruik en overgewicht. Na deze vaststelling wilde Felitti onderzoeken of er meerdere verbanden bestonden tussen ingrijpende ervaringen uit de kindertijd en latere negatieve effecten op volwassen leeftijd.

ACEs Adverse Childhood Experiences Inge Vandecaetsbeek

Felitti en Anda een grootschalige enquête uit, gevoerd onder zo'n 17 000 Amerikanen. De ondervraagden waren zowel blank als zwart, zowel rijk als arm, zowel hoger als lager opgeleid. 

Er werd gevraagd naar onderstaande elementen uit de kindertijd:

  1. Fysiek misbruik
  2. Seksueel misbruik
  3. Emotioneel misbruik
  4. Fysieke verwaarlozing
  5. Emotionele verwaarlozing
  6. Huiselijk geweld
  7. Verslaving bij een of beide ouders
  8. Mentale ziekte bij een of beide ouders
  9. Echtscheiding van de ouders
  10. Ouder die in de gevangenis verbleef

De resultaten waren schokkend. Zo'n 40% van de Amerikanen gaven aan zich te herkennen in 2 of meer ACEs. Zo'n 12% gaf zelfs aan dat ze waren blootgesteld aan 4 of meer ACEs.

Naar aanleiding van dit grootschalige onderzoek zijn er steeds meer studies gevoerd naar het verband tussen de ACE-score van een persoon en lichamelijke en geestelijke ziektes op latere leeftijd. Ook hier komen uiterst schokkende resultaten naar voren.

Er is een overduidelijk verband. ACEs leiden tot chronische stress bij het getroffen kindje. Wanneer chronische stress geen uitweg vindt - meestal omdat er geen liefhebbende of luisterende ouder in de buurt is - slaat deze chronische stress om in toxische stress. 

Toxische stress geeft op zijn beurt aanleiding tot ziektes als fybromyalgie, auto-immuunziektes, hartziektes, darmklachten, mentale stoornissen, bepaalde vormen van kanker, verhoogd risico op beroertes, inkorten van de levensverwachting. En een verhoogd risico op allerhande verslavingen en eetstoornissen.

Het goede nieuws is dat toxische stress te allen tijde uit het lichaam kan verwijderd worden. Het slechte nieuws is dat er hier geen magische pil voor bestaat. Wanneer de toxische stress reeds lang is opgeslagen in het lichaam zoals bijvoorbeeld bij een volwassene, dan is het geen sinecure om toxische stress te releasen. De boodschap is dan ook om zoveel mogelijk preventief te werken.

Helaas lopen er heden ten dage heel wat Vlamingen en Nederlanders rond met hoge, vaak onbehandelde ACE-scores. Onbehandeld omdat deze personen meestal symptoombehandeling krijgen. Ze krijgen medicatie of behandeling voor de symptomen die ze vertonen. Er wordt echter niet naar de oorzaak gekeken.

Behandelaars vinden het vaak makkelijker om symptomen te diagnosticeren en vervolgens medicatie voor te schrijven. Een holistische, diepgaande aanpak ontbreekt. Artsen kijken naar het lichaam. De geestelijke gezondheidszorg kijkt naar de geest. En wie kijkt er holistisch? Welke arts durft het aan om te vragen naar de kindertijd? 

Zelf heb ik een ACE-score van 5. Het is een understatement om te schrijven dat het niet evident was om geschikte hulpverlening te vinden op het ogenblik dat mijn lichaam mij in de steek begon te laten. Het heeft mij bloed, zweet en tranen kost. En heel veel zelfstudie, meestal in het Engels. In het Nederlandse taalgebied laat de kennis en beschikbaarheid aan informatie erg te wensen over.

Het is mijn streven om op deze website zoveel mogelijk informatie te delen omtrent chronisch trauma, omtrent toxische stress. En - hét belangrijkste - omtrent preventie en heling. Mijn boek 'er is niks mis met jou' behandelt tevens het thema 'trauma uit de kindertijd'.

Verdere informatie omtrent traumaverwerking & toxische stress vind je op deze website onder de blogcategorie 'trauma'.

Als je graag een persoonlijk gesprek met mij wenst, kan je dat hier aanvragen:

een berichtje sturen