Ervaringsdeskundige hoogbegaafdheid & trauma

Ervaringsdeskundige als Wounded Healer

Carl Gustav Jung noemt het de 'Wounded Healer', geïnspireerd op de Griekse mythe van de centaur Chiron. 

Kort omschreven, is een 'Wounded Healer' iemand die zijn eigen pijn transformeert naar kracht en van hieruit anderen helpt om hun pijn te helen. In terminologie van functies, kan je dat omschrijven als een ervaringsdeskundige. 

Wounded healer waterlily Social Balance
In het klassieke hulpverlenerslandschap wordt ervaringsdeskundigheid soms argwanend bekeken. Het klassieke hulpverlenerslandschap is hier in het Westen nog erg academisch ingericht. Deskundigheid wordt vaak afgemeten in het al dan niet in het bezit zijn van vereiste diploma's.

Ik heb echter meer dan eens ervaren dat waardevolle begeleiding niks te maken heeft met diploma's. Het heeft alles te maken met verbinding, menselijkheid, kwetsbaarheid. In feite het tegenovergestelde van wat klassiek geschoolden leren. Zij leren dat de 'professionele afstand' cruciaal is.

Bovendien bestaat er hier in België of Nederland geen opleiding voor het werk dat ik doe. Er wordt in deze Lage Landen zelden of nooit de link gelegd tussen trauma en (hoog)begaafdheid. Ik haal mijn kennis en inzichten uit het buitenland (Canada, US en Zwitserland), uit mijn eigen proces en uit uitwisselingen met cliënten.

Wat in mijn ogen cruciaal is, is dat de hulpverlener zijn of haar eigen trauma zelf diep in de ogen heeft durven kijken en het voldoende heeft kunnen helen en transformeren. Ik schrijf hier bewust 'voldoende' helen. Totale heling is in mijn optiek onmogelijk. Littekens blijven, zolang ze maar voldoende dicht gegroeid zijn en zolang de hulpverlener er zich van bewust is dat die littekens er zijn. Onze ervaringen maken ons tot wie we zijn.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het inzetten van ervaringsdeskundigen absoluut noodzakelijk is wanneer het gaat om hulp verlenen bij verwerking en heling van trauma, maar ook bij het aanbieden van hulp omtrent (hoog)begaafdheid. Ongeacht om welk type traumatische ervaringen het gaat. Trauma ontstaan door seksueel misbruik, trauma ontstaan door emotioneel misbruik, trauma ontstaan door emotionele verwaarlozing, trauma ontstaan door de miskenning van de (hoog)begaafdheid.  

Ik ben grote voorstander van trauma helen vanuit verbinding, vanuit kwetsbaarheid.

Balans in mijn werk

Ik kies ervoor om naast mijn werk voor Social Balance ook actief te blijven als online marketeer, als trainer binnen het bedrijfsleven en als instructor indoor cycling. Het voelt voor mij dat ik die balans nodig heb. Dat betekent dat ik bewust niet teveel mensen tegelijk in begeleiding neem. 
 

Begeleiding zolang nodig is

Ik geloof heel hard in het zelfhelend vermogen van ieder van ons. Ik help een stukje op weg, kan ondersteunen in het brengen van inzichten, psycho-educatie aanreiken, maar het échte helingswerk kan je zelf ♥ Om die reden maak ik er een punt van om begeleidingen niet langer te laten duren dan nodig. Wanneer iemand aangeeft dat mijn hulp niet meer nodig is, is dat voor mij een positief teken. 

Ik ervaar bovendien dat vooral (hoog)begaafde volwassenen ontzettend veel capaciteiten in zich hebben tot zelfheling.

Een helingsproces van trauma kan je omschrijven in 3 stappen:
1) bewustwording van trauma: je erkent en herkent dat je getroffen bent door trauma én wat het met je gedaan heeft
2) verwerken van trauma: je gaat deze bewustwording een plaats geven
3) helen en integreren van trauma: je transformeert de pijn naar iets positief

In het Engels kan je dit benoemen als 'from victim (1) to survivor (2) to thrive (3)'.

Het kost tijd, durf, moed en energie om in fase 3 te geraken. Maar het kan ♥

Let's heal together ♥

Ik zie hierin ook een duidelijke rol voor het collectief: als we trauma durven te benoemen, als we onze eigen aard volledig omarmen, als we durven staan voor wie we zijn, als we ons helingsproces volledig omarmen, versnelt het collectieve helingsproces. Daar gaan we voor. Samen.

Trauma wordt geheeld in & dankzij verbindende relaties ♥

Als je graag een gesprek met mij wil inplannen, kan je mij hier een berichtje sturen