Klik hier voor info omtrent begeleidingsvormen & tarieven:

Tarieven & begeleidingsvormen


Holistische visie

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat lichaam, geest en ziel met elkaar verbonden zijn. Wanneer we lichamelijk niet goed functioneren, liggen er vaak onderliggende onverwerkte emoties aan de grondslag. Wanneer we ons mentaal niet goed voelen, gaat ons lichaam op termijn tegensputteren. 'Mens sana in corpore sano' zoals de Romeinse dichter Iuvenalis zo treffend schreef.

Bessel van der Kolk Traumasporen Inge Vandecaetsbeek Social Balance

Bij begeleidingen streef ik ernaar om op deze 5 vlakken te werken: mentaal, emotioneel, lichamelijk, spiritueel en energetisch. Ook seksualiteit is bij mij bespreekbaar. Wanneer onze seksuele energie niet stroomt, stroomt onze levensenergie niet (voldoende). Dat wordt vaak onderschat. Om die reden vind ik het belangrijk om eveneens het thema seksualiteit bespreekbaar te maken.

Klik hier voor tarieven en begeleidingsvormen


What's in a name

Vanuit het Westerse denken, streven we ernaar om etiketten te kleven, om functies te benoemen. Vaak krijg ik de vraag: 'ben je psycholoog?' Het antwoord is dat ik niet traditioneel ben opgeleid tot psycholoog. 

Ik ben in de eerste plaats ervaringsdeskundige. Ik heb zware traumatische ervaringen meegemaakt in mijn eigen leven. Van hieruit heb ik mijzelf bijgeschoold via congressen, literatuur, workshops, opleidingen. En dit aangevuld met mijn intuïtie.

De term 'Wounded Healer' komt in mijn ogen het dichtst in de buurt van hetgeen ik doe. Een Wounded Healer is iemand die zijn/haar eigen pijn heeft getransformeerd naar kracht en van hieruit anderen begeleid in hun transformatieproces. 

Ik vind het intussen niet meer nodig om mezelf een etiket op te kleven, om mezelf een functie aan te meten. Mijn intentie is om mensen warm en liefdevol te begeleiden. Zoiets leer je niet op school of in een opleiding. In een traditionele opleiding leer je vooral theorie en techniek. Als ik opleidingen volg, is dat om mezelf te blijven verbeteren en om op de hoogte te blijven van de meest recente inzichten op het vlak van traumaverwerking en traumaheling.

Tegelijkertijd blijf ik voor mezelf individuele hulp inschakelen wanneer ik voel dat ik tegen een ongeheeld traumastuk aanloop. Door te blijven werken aan mijn eigen helingsproces wordt de kans op projectie steeds kleiner. Naar mijn gevoel kan ik hierdoor mensen steeds authentieker begeleiden, vanuit mijn diepste kern.

Wat mijn visie op etiketten betreft, deze is sterk geïnspireerd door het sjamanisme. Sjamanen laten alle etiketten vallen, zelfs etiketten met betrekking tot gender en voorkeur voor seksualiteit. Ik realiseer mij overigens dat wanneer ik spreek over 'uitzonderlijke begaafdheid' dat ook als een soort van etiket kan gezien worden. Ik kies er echter voor om dat 'etiket' alsnog te benoemen omdat het mezelf téveel herkenning heeft gegeven om het volledig achterwege te laten. Hetzelfde geldt vaak voor de mensen die ik begeleid. Dit gezegd zijnde, is mijn streven om niet 'attached' te raken aan dat etiket. Dat werkt niet. Wij zijn als mens zoooo ontzettend multi-dimensioneel dat we onszelf tekort doen als we ons vereenzelvigen met een etiket. Een etiket kan dienen als herkenning om het vervolgens weer los te laten.

Begeleidingsvorm

Je kan bij mij terecht voor verschillende vormen van begeleiding. Mijn manier van mensen begeleiden is een mix van invloeden uit aloude wijsheden zoals sjamanisme en uit inzichten/technieken uit de modernste wetenschap op het vlak van traumaheling.

Klik hier voor tarieven en begeleidingsvormen

Light in the dark ☀️

Licht heeft een ontzettend hoge vibratie. Bij begeleidingen draag ik er zorg voor dat er voldoende ruimte is voor licht. Het komt erop aan om donkere ervaringen te transformeren naar licht. Er is geen licht zonder duisternis. Er is geen duisternis zonder licht ✨

Shadow work

Aansluitend op wat ik hierboven schrijf, wil ik meegeven dat ik er ook niet voor schuw om op een zachte, compassievolle manier licht te laten schijnen op schaduwvlekken. Ieder van ons heeft ook schaduw in zich. Degene die beweert volledig 'enlightened' zijn, kan hier in mijn optiek best nog eens goed extra over mediteren, of belangrijker nog contact maken met eigen lichaam en met Moeder Aarde. Gezien ik van mezelf weet dat er ook in mij een schaduw aanwezig is en gezien ik de kans op projectie op cliënten zo minimaal mogelijk hou, schakel ik ook voor mijn eigen helingsproces regelmatig hulp in. 

Wie volgt meestal begeleiding bij Social Balance?

Mensen die zich aangesproken voelen tot begeleiding bij Social Balance bevinden zich ofwel aan de vooravond van hun transformatieproces of zitten er middenin. Ze voelen zich vaak onbegrepen. Onbegrepen door de maatschappij, onbegrepen door familie, onbegrepen op de werkvloer, onbegrepen in relaties. Ze begrijpen zichzelf soms niet meer. Ze zijn het contact met hun ware authenticiteit, met hun ziel kwijt.

Ze kampen sterk met het gevoel dat 'er iets mis is' met hen. Niet zelden hebben ze al een uitdagend traject in de traditionele hulpverlening erop zitten.

Ze zijn op zoek naar rust, naar erkenning, naar herkenning, naar bewustwording, naar hoop, naar transformatie.

Ik begeleid zowel mannen als vrouwen, hoewel ook dat maar een etiket is. Indien iemand zich noch man noch vrouw of beiden voelt, heb ik daar alle begrip voor. Belangrijkste voor mij is dat iemands energie resoneert. De uiterlijke, fysieke vorm is voor mij van secundair belang.

Heling in verbinding Social Balance Inge Vandecaetsbeek

Over validatie, empathie en compassie

Validatie is in mijn optiek een cruciale factor bij het begeleiden van volwassenen die een uitdagend levenstraject hebben afgelegd. Validatie van ervaringen én validatie van gevoelens. 

Als een ervaring als traumatisch wordt ervaren door de getroffene, dan was de ervaring niet ok, ongeacht wat anderen daarvan vinden of hoe het bedoeld was. Validatie hiervan kan erg krachtig en helend zijn. 

Het is ruimschoots bewezen dat empathie een krachtige helende factor is in begeleidingsgesprekken. Empathie is een gave die bij mij aangeboren is en allicht nog versterkt is door hetgeen ik zelf heb meegemaakt. Een combinatie van nature (aard, aanleg) en nurture (omgevingsfactoren, hetgeen ik zelf heb meegemaakt).

Compassie gaat nog een stukje verder dan empathie. Bij compassie mag alles er zijn. De mens wordt volledig in zijn waarde gezien. 

Veiligheid, discretie bij Social Balance hoogbegaafdheid trauma transformatie


Veiligheid en respect

Wanneer we ons als kind miskend hebben gevoeld, ongehoord, ongezien, voelen we ons als volwassene vaak erg onveilig. De factor veiligheid is dan ook erg belangrijk bij begeleidingen. Zelf streef ik ernaar dat mensen zich zo veilig mogelijk voelen wanneer ze begeleiding volgen bij Social Balance, hetzij individueel hetzij in groepstrajecten.

Psycho-educatie omtrent de dynamieken tussen chronisch & complex trauma en uitzonderlijke begaafdheid 

Mijn brein heeft er nood aan om dynamieken te begrijpen vanuit het grotere geheel. Om die reden blijf ik mij constant verdiepen in intense begaafdheid en in complex trauma. Ik verslind zowat elk boek omtrent deze topics, volg congressen, opleidingen, workshops. Ik noem mezelf wel eens grappend de wandelende trauma-encyclopedie.

Vele mensen die bij mij aankloppen, herkennen zich in de kenmerken van cognitieve begaafdheid. Wanneer je je hierin herkent, kan je net als ik behoefde hebben aan verklaringen vanuit het grotere geheel. En behoefte aan een allesomvattende, holistische aanpak.

Tijdens een gesprek kan ik jou inzichten aanreiken. Ik merk erg vaak dat bewustwording omtrent traumadynamieken, omtrent het begrip intense begaafdheid een ontzettend krachtige catalysator is voor verdere traumaheling en transformatie.

Je kan me hier mailen

Samen herontdekken hoe waardevol je bent

Mensen die ik begeleid hebben 1 gemeenschappelijk kenmerk wanneer ze aankloppen bij mij: ze onderschatten zichzelf enorm. Ze hebben niet in de gaten hoeveel potentieel er in hen schuilt. Door allerhande traumatische belevingen zijn ze afgesplitst van hun ware Zelf.

Deze evolutie is typerend voor uitzonderlijk begaafde, intense volwassenen die vele uitdagingen kennen op het vlak van relaties, onderwijs, werk, gezondheid. Ze onderschatten zichzelf mateloos. Ze zijn er ontzettend huiverig voor om zichzelf hoogbegaafd - laat staan uitzonderlijk begaafd - te noemen. 

In deze blog heb ik hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid gereframed naar 'intensiteit'. Ik heb gemerkt dat de term 'intensiteit' een ingang kan zijn tot het verder omarmen van hoogbegaafdheid cq uitzonderlijke begaafdheid. Intussen is deze blog de meest gelezen blog van mijn website. Je kan deze hier lezen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/leven-als-intens-begaafde-man-vrouw 
 

Er is niks mis met jou


Streven van mijn website

Ik heb getracht om zoveel mogelijk informatie op deze website te plaatsen met verschillende doeleinden: enerzijds om meer bewustwording te creëren, anderzijds om mensen die op zoek zijn naar begeleiding zoveel mogelijk informatie van tevoren mee te geven. Op die manier kunnen begeleidingen vaak efficiënter verlopen. Voor verdere informatie omtrent begeleidingen en tarieven verwijs ik je graag naar onderstaande link:

Tarieven & mogelijkheden tot begeleiding

Together we can do this 🍀

 

Balans in traumaverwerking Social Balance